Отримання сертифікатів в АЦСК «Ключові Cистеми»


Після отримання сертифікатів ЕЦП, необхідно їх зареєструвати в програмі "Експерт-ФМ"

Для отримання сертифікатів ЕЦП в АЦСК «Ключові Cистеми» Вам потрібно:
Необхідні документи і матеріали:
 • два примірники заповненої та підписаної заявки на отримання посиленого сертифіката відкритого ключа (див. нижче);
 • оригінал або нотаріально засвідчена копія установчого документа юридичної особи (для ознайомлення в присутності заявника);
 • копія документа про державну реєстрацію юридичної особи у єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України;
 • копії документів, що підтверджують обрання керівника юридичної особи та його повноваження (протокол зборів учасників юридичної особи, наказ про призначення керівника юридичної особи або витяги з цих документів);
 • копія паспорту керівника юридичної особи (1-6, 11-16 сторінок паспорту) та копію ідентифікаційного коду;
 • копії паспорту особи - підписувача, що представляє юридичну особу, і для якої формується сертифікат (1-6, 11-16 сторінок паспорту) та копію ідентифікаційного коду;
 • копія наказу (рішення, протоколу тощо) про прийняття на роботу особи, для якою формується сертифікат, та наказу (рішення, протоколу тощо) про надання їй повноважень на представництво юридичної особи;
 • копія довідки про присвоєння ідентифікатора СПФМ (для подання звітності до ДСФМ);
 • електронні запити на формування сертифікатів відкритих ключів (EU-xxxxxxxxxx.p10 та EU-KEP-xxxxxxxxxx.p10), які можна сформувати за допомогою програми «ІІТ Користувач ЦСК-1» (див. нижче інструкції з установки програми і генерації електронних запитів).
Додаткові документи і матеріали:
 • сертифікат користувача в електронному вигляді, виданий ЦСК «ІВК», який замінюється;
 • копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (у разі, якщо особа є платником ПДВ);
 • супроводжувальний лист (надається лише у випадку відправлення документів засобами кур'єрської доставки кореспонденції).
Якщо підписувач представлений довіреною особою, додатково надаються:
 • довіреність засвідчена підписом керівника та печаткою юридичної особи (див. нижче);
 • паспорт довіреної особи (пред’являється).
Копії документів, крім нотаріально засвідчених, засвідчуються підписом керівника та печаткою юридичної особи.

Якщо заявником подано оригінал документу, копія такого документу може бути засвідчена посадовою особою АЦСК (ВПР).

В разі надання документів засобами кур'єрської доставки кореспонденції підписи на заявках на сертифікацію засвідчуються підписом керівника та печаткою юридичної особи.

Документи та інструкції для завантаження: