Отримання сертифікатів в АЦСК «Ключові Cистеми»


Після отримання сертифікатів ЕЦП, необхідно їх зареєструвати в програмі "Експерт-ФМ"

Для отримання сертифікатів ЕЦП в АЦСК «Ключові Cистеми» Вам потрібно:
Необхідні документи і матеріали:
 • два примірники заповненої та підписаної заявки на отримання посиленого сертифіката відкритого ключа (див. нижче);
 • оригінал або нотаріально засвідчена копія установчого документа юридичної особи (для ознайомлення в присутності заявника);
 • копія документа про державну реєстрацію юридичної особи у єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України;
 • копії документів, що підтверджують обрання керівника юридичної особи та його повноваження (протокол зборів учасників юридичної особи, наказ про призначення керівника юридичної особи або витяги з цих документів);
 • копія паспорту керівника юридичної особи (1-6, 11-16 сторінок паспорту) та копію ідентифікаційного коду;
 • копії паспорту особи - підписувача, що представляє юридичну особу, і для якої формується сертифікат (1-6, 11-16 сторінок паспорту) та копію ідентифікаційного коду;
 • копія наказу (рішення, протоколу тощо) про прийняття на роботу особи, для якою формується сертифікат, та наказу (рішення, протоколу тощо) про надання їй повноважень на представництво юридичної особи;
 • копія довідки про присвоєння ідентифікатора СПФМ (для подання звітності до ДСФМ);
 • електронні запити на формування сертифікатів відкритих ключів (EU-xxxxxxxxxx.p10 та EU-KEP-xxxxxxxxxx.p10), які можна сформувати за допомогою програми «ІІТ Користувач ЦСК-1» (див. нижче інструкції з установки програми і генерації електронних запитів).
Додаткові документи і матеріали:
 • сертифікат користувача в електронному вигляді, виданий ЦСК «ІВК», який замінюється;
 • копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (у разі, якщо особа є платником ПДВ);
 • супроводжувальний лист (надається лише у випадку відправлення документів засобами кур'єрської доставки кореспонденції).
Якщо підписувач представлений довіреною особою, додатково надаються:
 • довіреність засвідчена підписом керівника;
 • паспорт довіреної особи (пред’являється).
Копії документів, крім нотаріально засвідчених, засвідчуються підписом керівника.

Якщо заявником подано оригінал документу, копія такого документу може бути засвідчена посадовою особою АЦСК (ВПР).

В разі надання документів засобами кур'єрської доставки кореспонденції підписи на заявках на сертифікацію засвідчуються підписом керівника.

Документи та інструкції для завантаження: